Slide

PPC On-going RECORDS

Research Grant ( mB/Year AVG.)

Publications (Since 1997)

All Graduates (Since 1993)

Ph.D. Graduates

M.S. Graduates

On Spot
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 days ago
PPC College

🌅เปิดมุมมอง🌟 ส่องโอกาสสานต่อความร่วมมือศูนย์ฯ - วิทยาลัยปิโตร จุฬาฯ

การหารือร่วมกันระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ศูนย์ฯ นำโดย รศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ (ผู้อำนวยการ) และ ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ (รองผู้อำนวยการ) ได้ประชุมร่วมกับคณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมฯ - ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยภายใต้ศูนย์ฯ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการสานต่อความร่วมมือร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องการขอทุนวิจัย
.
โดยวิทยาลัยปิโตรเลียมฯ มีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายด้าน อาทิ ตัวเร่งปฏิกิริยา พอลิเมอร์ขั้นสูง เชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และนับเป็นสถาบันหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
.
#PetromatStepForward #TeamPetromat #Petroleum #Petrochemical Ppc Chula PPC College
... See MoreSee Less

7 days ago
Ppc Chula

..วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี จุฬาฯ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2563 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
.
...การนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบเข็มเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานผู้แทนมอบเข็มดังกล่าว...
PPC College
... See MoreSee Less

..วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี จุฬาฯ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2563 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
.
...การนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบเข็มเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานผู้แทนมอบเข็มดังกล่าว...
PPC College
1 week ago
PPC College

⏰แผลในใจใช้แค่เวลา แต่บาดแผลบนร่างกายต้องเยียวยาด้วยอะไร?

รู้จักกับ 🩹💦 ‘แผ่นปิดแผลไฮโดรเจล’ จากแบคทีเรียลเซลลูโลส ที่ยืดหยุ่นและดูดซับของเหลวได้ดี ภายในมีการปลดปล่อยสารสกัดเคอร์คูมินจากขมิ้นชัน ซึ่งออกฤทธิ์ลดการอักเสบพร้อมต้านเชื้อจุลินทรีย์ จึงกระตุ้นให้แผลหายสนิทและป้องกันการติดเชื้อ ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะในรายที่แผลหายช้าอย่างในผู้สูงอายุ

อ่านต่อคลิกที่นี่ www.petromat.org/home/project/wound-dressing-made-of-bacterial-cellulose-incorporated-with-curcum...
.
ผลงานโดยคุณสโรชา สภาสกุลวนิช ทีมวิจัยของ รศ.ดร.รัตนา รุจิรวนิช วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
.
Ppc Chula PPC College #PetromatStepForward #Hydrogel #Cellulose #ขมิ้นชัน #Curcumin #WoundCare #ผิวหนัง #แผลกดทับ
... See MoreSee Less

2 weeks ago
Ppc Chula

On October 1, 2021, PPC together with Esso (Thailand) organized an online event on "Low Carbon Solutions by ExxonMobil" by Director of Esso (Thailand) Pcl., Dr. Taweesak Bunluesin; Environmental and Regulatory Advisor of Esso (Thailand), Dr. Bowornsak Wanichkul; Vice President of ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc., Mr. Chatchawarn Hongchareunthai.

The event started with an opening speech by Prof. Pramoch Rangsunvigit, PPC Dean, to welcome all participants and thank Esso (Thailand) for making this event possible. A brief introduction to Low Carbon Solutions business was presented by Dr. Taweesak. Dr. Bowornsak then reminded the audience about the global challenge on climate change and carbon strategies, including net-Zero. Mr. Chatchawarn introduced the carbon and green hydrogen solutions and highlighted the challenges in decarbonization technologies. Finally, Dr. Taweesak concluded with the viewpoint of low-carbon business from ExxonMobil to opportunities and challenges in the Oil and Gas industry.
PPC College
... See MoreSee Less

4 weeks ago
Ppc Chula

....วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน เพื่อสบทบทุนให้ “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 33 แห่งการสถาปนา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ..❤❤❤🤩🤩🥳🥳 PPC College
..
❤❤เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 22 – 29 กันยายน 2564 และสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ forms.gle/8S9Bu9RxeTSz3pvGA
... See MoreSee Less

....วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน เพื่อสบทบทุนให้ “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 33 แห่งการสถาปนา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ..❤❤❤🤩🤩🥳🥳 PPC College
..
❤❤เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 22 – 29 กันยายน 2564 และสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ https://forms.gle/8S9Bu9RxeTSz3pvGAImage attachment
1 month ago
Ppc Chula

..วันที่ 14 กันยายน 2564 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรับการตรวจประเมินด้วย การนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ทพ. นพ. ดร.สิทธิชัย ทัดศรี ประธานกรรมการ รศ. ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ ศ. ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
...
การตรวจประเมินครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในทุกมิติต่อไป ซึ่งผลการตรวจประเมินวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้อยู่ใน ระดัย 4.9 (ดีมาก )
............ PPC College
... See MoreSee Less

..วันที่ 14 กันยายน 2564 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรับการตรวจประเมินด้วย การนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ทพ. นพ. ดร.สิทธิชัย ทัดศรี ประธานกรรมการ รศ. ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ ศ. ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน 
...
   การตรวจประเมินครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในทุกมิติต่อไป ซึ่งผลการตรวจประเมินวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้อยู่ใน ระดัย 4.9 (ดีมาก )
............ PPC College
1 month ago
Ppc Chula

PPC College📊จับโอกาสรวยให้อยู่หมัดด้วย “การจำลองกระบวนการผลิตแอมโมเนียและยูเรีย” 💹💸

วิธีการที่จะช่วยให้การประเมินการผลิต การคิดต้นทุนค่าใช้จ่าย และการหาแนวทางในการป้อนสารตามความต้องการตลาด ทำได้อย่างแม่นยำ เพื่อไม่ให้พลาดการทำกำไรในอนาคต

อ่านต่อคลิกที่นี่ www.petromat.org/home/project/ammonia-and-urea-production-planning-simulation-and-optimization-us...
.
ผลงานคุณเสียงเพลง ศรีสมุทร ทีมวิจัยของ ผศ.ดร.กิติพัฒน์ สีมานนท์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
.
Ppc Chula PPC College #PetromatStepForward #PetroleumIndustry #Petroleum #Petrochemical #NaturalGas #Ammonia #Urea #Simulation #TechnoEconomic
... See MoreSee Less

PPC College
1 month ago
Ppc Chula

Aristotle กล่าวว่า “การรู้จักตนเองคือจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาทั้งปวง” รวมไปถึงการรับรู้และรู้จักความสามารถของตัวเราเอง จะต้องรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร แล้วความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเกินก้าวถึง..
...วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง..."Know yourself รู้จักตัวเอง รู้จักทุกสิ่ง" ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 –14.30 น. โดย ดร. เจษฎา ชุติภักดีวงศ์ Chief executive officer, Postdoc co., Ltd เจ้าของแบรน Easey และอื่นๆ อีกหลากหลายจากนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ของสังคมของคนรุ่นใหม่...กับ CEO หนุ่มไฟแรง ศิษย์เก่า PPC
...
ลงทะเบียนฟังสด.....ตอบโจทย์ไปด้วยกันที่
forms.gle/jP75Ndz6dYLEoYUQ7

#ppc #ppccu #petro #ppcalumni #Easey #นวัตกรรม #Knowyourself #alumni #วิทยาลัยปิโตรเลียม PPC College
... See MoreSee Less

Aristotle กล่าวว่า “การรู้จักตนเองคือจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาทั้งปวง” รวมไปถึงการรับรู้และรู้จักความสามารถของตัวเราเอง จะต้องรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร แล้วความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเกินก้าวถึง..
  ...วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง...Know yourself รู้จักตัวเอง รู้จักทุกสิ่ง ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 –14.30 น. โดย ดร. เจษฎา ชุติภักดีวงศ์ Chief executive officer, Postdoc co., Ltd เจ้าของแบรน Easey และอื่นๆ อีกหลากหลายจากนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ของสังคมของคนรุ่นใหม่...กับ CEO หนุ่มไฟแรง ศิษย์เก่า PPC
...
ลงทะเบียนฟังสด.....ตอบโจทย์ไปด้วยกันที่
 https://forms.gle/jP75Ndz6dYLEoYUQ7
 
#ppc #ppccu #petro #ppcalumni #Easey #นวัตกรรม #Knowyourself #alumni #วิทยาลัยปิโตรเลียม PPC College
Load more

Happy hours with PPC alumni

Know yourself

โดย ดร.เจษฎา ชุติภักดีวงศ์
CEO Postdoc CO.,LTD.

CHANGE

คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมัน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Learn from Executive: Achieving Career Success in Corporation

โดย คุณมนตรี ศิลปอาชา Executive Vice President International Strategy and Development บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Academic Partnership

Case Western Reserve University

Department of Macromolecular Science & Engineering, USA.

Visit CWRU

University of Oklahoma

Chemical, Biological & Materials Engineering, USA.

Visit OU

University of Michigan

Department of  Chemical Engineering, USA.

Visit UMICH

Institut Français du Pétrole in France