วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2020”

  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน (Professional Excellence Award)
  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น (Outstanding Achievement Award)
  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน (Distinguished Contribution Award)
  • ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ (Rising Star Award)

สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 นี้นะคะ

ช่องทางการเสนอชื่อ